Lokalt Julemarked med høy kvalitet på varer, husflidsartikler, bakst og kunst.

Lørdag 27. november 2021 Juletur fra Moss

Arrangør: Vera Strøm og Caravelle - Tours AS

Granavollen​ har vært et kulturelt og religiøst møtested i mer enn 2000 år. Det er funnet skålgroper og offersteder fra bronsealderen her. Her møttes folk til ting, til midtsommerblot og vinterblot. Rike bønder og stor befolkning innebar at kirken vokste sterkt.

Søsterkirkene ​ble bygget på 1100-tallet og ligger langs pilegrimsleden til Nidaros. Det var ikke uvanlig i middelalderen å bygge to kirker ved siden av hverandre når de hadde forskjellig formål, Granavollen er det eneste stedet i Norge kirkene fortsatt står. Maria-kirken var sognekirke, mens Nikolai-kirken var kirke for et stort område. Trolig sto det først ei trekirke der Søsterkirkene står nå.

Pilegrimsleden og Bergenske hovedvei gikk over Granavollen, det førte til mye trafikk. Disse var hovedvegene fram til midten av 1700-tallet. Fra da av ble det opparbeidet kjøreveger.

Granavolden Gjæstgiveri har vært i drift siden 1667. Her var det skysstasjon og bygdeting. I 1716 fikk Gregers Granavolden kongelig bevilling til å drive gjestgiveri på livstid, som takk for innsatsen da han oppholdt svenskene på Harestuskogen under den store nordiske krig.

Fotograf: Ingvil Skeie Ljones

Glasslåven i hjertet av Granavollen

Midt i det historiske bygningsmiljøet og vakre kulturlandskapet  på Hadeland, rett ved Søsterkirkene på Granavollen, ligger en vernet klassisk rød låve fra 1880-tallet som er bygget om til kunstsenter. Låven huser nå en glasshytte, 13 verksteder for profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere, en stor sal egnet for produksjon av scenekunst og kulturarrangementer, samt galleri og kunstutsalg i den gamle stallen. Glasslåven er restaureret og ombygd på bærekraftige prinsipper for å bli et godt bygg å arbeide i og å besøke. Kunstsenteret skal være et drivhus for høy kvalitet og profesjonalitet. Blant kunstnerne finner vi to markante nestorer i norsk kunsthåndverk; glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg og smykkekunstner  Toril Bjorg. Flere kunstnere, forfattere, en komponist og en rammemaker er også blant de som har sitt daglige arbeidssted på Glasslåven.

Glasslåven ble offisielt åpnet av H. M. Dronning Sonja den 27. april 2016.

Glasslåven med Søsterkirkene i bakgrunnen

Granavolden Gjæstgiveri


Historisk gjestgiveri med kortreist mat og unik atmosfære

Helt siden 1657 har det vært drevet gjestgiveri på Granavolden. Stedet var et knutepunkt i gammel tid. Her lå kirkene. Her var det bygdeting, skysstasjon og ikke minst et gjestgiveri med muligheter for overnatting, mat og drikke. Den bergenske kongevei førte med seg alle slags reisende over Granavøll. I 1716 ble stedet kjent utover sine egne grenser da lensmann og gjestgiver Gregers Granavolden (1677-1746), mobiliserte 60 hadelendinger til kamp mot en stor gruppe svenske soldater til hest. Kampene i Harestuskogen var av stor betydning for Den store nordiske krigs forløp. Som takk for heltemodig innsats, fikk Gregers av kong Fredrik IV såkalt Kongelig privilegium til å drive gjæstgiveri for seg og sine etterkommere til «evig tid». Hans familie drev gjestgiveriet fram til rundt 1840, da Syver Gaarder overtok driften. Hans familie drev videre i 170 år til 2010, da stedet ble kjøpt av Opplysningsvesenets fond, som fortsatt er eier og har stått ansvarlig for den store rehabiliteringen gjestgiveriet har vært gjennom.

Lokale husflidsprodukter selges i bodene

Program

Kl. 08:30 Oppmøte på Esso-stasjonen ved Nesparken
Kl. 09:00 Avreise vi kjører via Lunner og Gran
Kl. 11:00 Forventet ankomst Granavollen
Vi starter besøket med omvisning på Glasslåven
Kl. 12:30 Lunsj på Granavolden Gjæstgiveri. Det serveres en juletallerken med dessert og kaffe.
Tid til å handle og besøke historiske bygninger på området
Kl. 16:00 Retur til Moss

Pris kr 1100
Prisen inkluderer:

Buss t/r Moss – Granavollen
Omvisning med egen guide på Glasslåven ca 45 miniutter
Juletallerken på Granavolden Gjæstegiveri inkludert dessert og kaffe

NISSEPRAT: Nissen tok seg tid til en prat med alle ungene som hadde vært med på nissejakten.

For mer informasjon og påmelding bruk skjemaet nedenfor eller kontakt Vera Strøm på tlf. 920 24 338 og Caravelle - Tours på tlf. 69 25 19 10
Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan komme.

Meld interesse for turen her:

Bli kjent med Caravelle-Tours, klikk på linken under:

Om Oss

Les reisehistoriene til journalist Johanna Podhorny, klikk på linken under:

Historier

Les om Historiske Hadeland

Flere reiseideer i reisemagasinet King Goya

Lokalt Julemarked med høy kvalitet på varer, husflidsartikler, bakst og kunst.

21. november 2020

Arrangør: Vera Strøm og Caravelle - Tours AS

Juletur fra Moss

Granavollen​ har vært et kulturelt og religiøst møtested i mer enn 2000 år. Det er funnet skålgroper og offersteder fra bronsealderen her. Her møttes folk til ting, til midtsommerblot og vinterblot. Rike bønder og stor befolkning innebar at kirken vokste sterkt.

Søsterkirkene ​ble bygget på 1100-tallet og ligger langs pilegrimsleden til Nidaros. Det var ikke uvanlig i middelalderen å bygge to kirker ved siden av hverandre når de hadde forskjellig formål, Granavollen er det eneste stedet i Norge kirkene fortsatt står. Maria-kirken var sognekirke, mens Nikolai-kirken var kirke for et stort område. Trolig sto det først ei trekirke der Søsterkirkene står nå.

Pilegrimsleden og Bergenske hovedvei gikk over Granavollen, det førte til mye trafikk. Disse var hovedvegene fram til midten av 1700-tallet. Fra da av ble det opparbeidet kjøreveger.

Granavolden Gjæstgiveri har vært i drift siden 1667. Her var det skysstasjon og bygdeting. I 1716 fikk Gregers Granavolden kongelig bevilling til å drive gjestgiveri på livstid, som takk for innsatsen da han oppholdt svenskene på Harestuskogen under den store nordiske krig.

Fotograf: Ingvil Skeie Ljones

Glasslåven i hjertet av Granavollen

Midt i det historiske bygningsmiljøet og vakre kulturlandskapet  på Hadeland, rett ved Søsterkirkene på Granavollen, ligger en vernet klassisk rød låve fra 1880-tallet som er bygget om til kunstsenter. Låven huser nå en glasshytte, 13 verksteder for profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere, en stor sal egnet for produksjon av scenekunst og kulturarrangementer, samt galleri og kunstutsalg i den gamle stallen. Glasslåven er restaureret og ombygd på bærekraftige prinsipper for å bli et godt bygg å arbeide i og å besøke. Kunstsenteret skal være et drivhus for høy kvalitet og profesjonalitet. Blant kunstnerne finner vi to markante nestorer i norsk kunsthåndverk; glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg og smykkekunstner  Toril Bjorg. Flere kunstnere, forfattere, en komponist og en rammemaker er også blant de som har sitt daglige arbeidssted på Glasslåven.

Glasslåven ble offisielt åpnet av H. M. Dronning Sonja den 27. april 2016.

Glasslåven med Søsterkirkene i bakgrunnen

Granavolden Gjæstgiveri


Historisk gjestgiveri med kortreist mat og unik atmosfære

Helt siden 1657 har det vært drevet gjestgiveri på Granavolden. Stedet var et knutepunkt i gammel tid. Her lå kirkene. Her var det bygdeting, skysstasjon og ikke minst et gjestgiveri med muligheter for overnatting, mat og drikke. Den bergenske kongevei førte med seg alle slags reisende over Granavøll. I 1716 ble stedet kjent utover sine egne grenser da lensmann og gjestgiver Gregers Granavolden (1677-1746), mobiliserte 60 hadelendinger til kamp mot en stor gruppe svenske soldater til hest. Kampene i Harestuskogen var av stor betydning for Den store nordiske krigs forløp. Som takk for heltemodig innsats, fikk Gregers av kong Fredrik IV såkalt Kongelig privilegium til å drive gjæstgiveri for seg og sine etterkommere til «evig tid». Hans familie drev gjestgiveriet fram til rundt 1840, da Syver Gaarder overtok driften. Hans familie drev videre i 170 år til 2010, da stedet ble kjøpt av Opplysningsvesenets fond, som fortsatt er eier og har stått ansvarlig for den store rehabiliteringen gjestgiveriet har vært gjennom.

Lokale husflidsprodukter selges i bodene

Program

Kl. 08:30 Oppmøte på Esso-stasjonen ved Nesparken
Kl. 09:00 Avreise vi kjører via Lunner og Gran
Kl. 11:00 Forventet ankomst Granavollen
Vi starter besøket med omvisning på Glasslåven
Kl. 12:30 Lunsj på Granavolden Gjæstgiveri. Det serveres en juletallerken med dessert og kaffe.
Tid til å handle og besøke historiske bygninger på området
Kl. 16:00 Retur til Moss

Pris kr 950
Prisen inkluderer:

Buss t/r Moss – Granavollen
Omvisning med egen guide på Glasslåven ca 45 miniutter
Juletallerken på Granavolden Gjæstegiveri inkludert dessert og kaffe

NISSEPRAT: Nissen tok seg tid til en prat med alle ungene som hadde vært med på nissejakten.

For mer informasjon og påmelding bruk skjemaet nedenfor eller kontakt Vera Strøm920 24 338 på tlf. 920 24 338 Caravelle - Tours på tlf. 69 25 19 10
Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan komme.

Bli kjent med Caravelle-Tours, klikk på linken under:

Om Oss

Les reisehistoriene til journalist Johanna Podhorny, klikk på linken under:

Historier

Les om Historiske Hadeland

Flere reiseideer i reisemagasinet King Goya

Caravelle-Tours AS tar sitt samfunnsansvar og støtter solcelleprosjektet til Landsbyfadder, en veldedlig organisasjon som donerer solcellepaneler til fattige landsbyer i Rwanda. Les mer om prosjektet her: Landsbyfadder.no

© Copyright 2022 - Caravelle-Tours AS - All Rights Reserved

Adresse:
Tor Sørnes Vei 19,
1523 Moss

Telefon:
+47 69 25 19 10

E-post:
post@caravelle-tours.no

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram