Kunst og myter i antikkens Hellas

Kunsthistorietur: Athen

Kunst og myter i antikkens Hellas

Bli med på en engasjerende og inspirerende reise gjennom Athens rike kunsthistorie. Tema: Antikkens Hellas, klassisk gresk kunst og besøk i Delfi

Foreleser: Mette Christina Lund

Med utgangspunkt i myter, historie, billedkunst, skulpturer og monumenter går vi inn i antikkens Hellas. Du lærer om opprinnelsen til det som er vår sivilisasjons visuelle kunst og kulturuttrykk og som er vesentlig for å kunne se og fortolke all senere kunst frem til modernismen.

Romerne overtar dette formspråket – det videreføres i den kristne kunsten og kommer for fullt tilbake i renessansen. Den klassiske kunsten blir den høyeste norm for lære i kunsten frem til avantgarden på 1800-tallet ønsker et uttrykk tilpasset det moderne livet, men de klassiske idealer lever likevel videre frem til i dag.

Man vet ikke sikkert hva navnet Athen kommer av, men grekerne trodde selv at den var oppkalt etter sin beskytter, gudinnen Athene, men det er like sannsynlig at gudinnen fikk sitt navn fra byen.

Navnet til Athen på gammelgresk er Athḗnai (uttalt omtrent At-he-nai). Flertallsformen skyldes at den opprinnelig var en gruppe landsbyer som slo seg sammen til en by.