Akademiene og avantgardens arnested

Kunsthistorietur: Paris

Akademiene og avantgardens arnested

Ta følge med oss på reisen tilbake til avantgardens arnested, og se den særegne stilartens utvikling gjennom kunsten til noen av historiens mest talentfulle, franske kunstnere.

Foreleser: Mette Christina Lund

Den første kunstneriske avant-garde sies å være utstillingen De refusertes salong (Salon des Refusés) i Paris i 1863.

 

De refusertes salong ble organisert av en gruppe malere hvis arbeider hadde blitt refusert fra den opprinnelige Salongutstillingen, som var basert på strenge og konservative akademiske regler for hva som var god kunst.

Kjente malere som Gustave Courbet, Paul Cézanne og Édouard Manet viste arbeider på De refusertes salong, malerier som senere har blitt vurdert som store mesterverker.

 

Avantgardistisk kunst har vært en viktig bestanddel i modernismen, som særlig verdsatte originalitet og nyskaping i kunsten. Viktige kunstretninger som har fått karakteristikken avantgarde er futurisme, dadaisme, russisk konstruktivisme, abstrakt ekspresjonisme, situasjonisme og popkunst